پرش لینک ها

وبسایت جدید انجمن صنایع غذایی استان آ شرقی افتتاح شد

“وبسایت جدید انجمن صنایع غذایی بهداشتی دارویی استان آذربایجان شرقی افتتاح شد “

داده پردازان راما

انجمن صنایع غذایی ، دارویی و بهداشتی استان آذربایجان شرقی ، همواره برای اطلاع رسانی و شفاف سازی عملکرد خود از درگاه های مختلف کوشیده است.

 آسان سازی دسترسی کاربران وبسایت به اخبار روز انجمن و صنایع غذایی استان ، اولویت و از جمله موارد مهم بوده است

در راستای این هدف ، وبسایت جدید انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی با طراحی و توسعه شرکت داده پردازان راما افتتاح گردید

پیام بگذارید